Abiks hinnapakkumise küsijale

Oletame, et ettevõtja, kes vajab oma firmale üheminutilist tutvustusvideot, saadab hinnapäringud animatsioonistuudiotesse.

Sageli on saadud hinnapakkumised aga väga erinevad. Kes pakub klipi hinnaks 500, kes 50 000 eurot… Kuidas siis otsus langetada? Kas valida kõige odavam pakkuja? Või valida pigem keskmise hinnaga animatsioon? Tegelikult ongi tellijal väga keeruline nõnda otsust langetada, sest enamasti pole üldsõnalised hinnapakkumised omavahel võrreldavad. Miks? Asi on nimelt selles, et animatsioon kui selline võib koosneda tervikuna väga mitmetest elementidest nagu illustratsioonid, stsenaarium, muusika, fotod, videolõigud, näitlejate-modellide töö rääkimata erinevatest tehnikatest. Alati pole sõnumi edasiandmiseks tarvis peentäpset animatsiooni paljude detailidega, samas on juhtumeid, kus just detailirohkus ja eristumine muutuvad oluliseks. Liikuva pildi saab teha ka väga lihtsate vahenditega – kasvõi filmides joonistavat kunstniku kätt ja seeläbi näidates, kuidas sünnib tervikpilt.  Samas lihtsad vahendid on küll odavad, kuid idee, mis sellist teostust korralikult toetaks, vajab kasvamiseks töötunde. Millal ja mida kasutada, sellest armastavad rääkida juba videoturunduse inimesed.
Seega, kui olla nüüd alguses tagasi, on hinnapäringu tegemisel oluline anda võimalikult palju informatsiooni oma eesmärkide, vajaduste ja võimaliku eelarveraamistiku kohta. Üldine eelarve maht visandab ette piirjooned, milliseid elemente, animatsioonitehnikaid ja lahendusi kliendile välja pakkuda.
Et koostada hea hinnapakkumine, vajame eelkõige järgmist infot:

  1. Kui eriline ja originaalne peaks see reklaamiklipp olema? Kas muusika on vaja osta helipangast või tellida heliloojalt, kas kasutada professionaalse näitleja häält… Ideaalne on teha koostööd nn päris näitlejatega (kes üldjuhul on ka Näitlejate Liidu liikmed) ja suudavad oma häälega luua helipildile tähendusi täis lisakihi. Samas on tublisid reklaamilugejaid, kes võib-olla nii hästi teksti lugedes seda ei mõtesta, kuid on siiski muus osas laitmatud ning täidavad väiksema eelarvega projekti puhul korralikult oma eesmärgi.
  2. Millises meediakanalis ja kui kaua klippi soovitakse esitada? Sellest sõltub, kui pikaks ajaks ja mis tingimustel ostame muusika või näitlejalt kasutusõiguse.
  3. Seni on näiteks muusika hinnad kasutusõiguste osas võrreldes telereklaamiga julgelt internetivideo kasuks.

  4. Klipi pikkus. Kas on tegemist 10-sekundilise telereklaamiga (televisioonis maksab klient iga sekundi edastamise eest) või juba nt 6-minutilise internetis jagatava animatsioonfilmiga? Inimese tähelepanul on piirid. Seetõttu soovitatakse tüüpilise internetis levitatava tutvustusvideo puhul piirduda 1,5 minutiga. See on aeg, mille jooksul jõuab rahulikult püstitada probleemi, näidata lahenduse kui ka soovitada oma toodet või teenust. Eks reklaamiklippide puhul kehtib see sama elevator pitch reegel, et kõik tuleb ära rääkida võimalikult ruttu, kuid olukordi on erinevaid ja mõnikord on just huvitav, kui vestluskaaslane ei tulista kui automaat, vaid laskub põnevasse ja sügavamasse vestlusesse. Unisemate tähelepanu aitavad hoida vahekõllid, peatükisüsteem, humoorikad pisidetailid, kontrastid liikumises ja värvis või heliefektid.
  5. Kas kliendil on juba eelnevalt olemas visuaalset materjali, mida animatsioonis saab kasutada? Mõnikord on kliendil juba olemas tegelased-maskotid, idee või selge visioon mõne pildi, filmi, muusikateose või video näitel. Sama kehtib muidugi ka logode ja värvide kohta – tunduvalt lihtsam on alustada olemasoleva stiiliraamatu põhjal.

See kõik võib tunduda esmapilgul pisut keeruline. Kliendil pole tegelikult tarviski selles kõiges orienteeruda. Piisab, kui ta on teadlik küsimaks, mis hinnapakkumise ühe või teise rea all tegelikult sisaldub. Kas 5000 EUR eest pakutakse vaid videot, milles kunstniku käsi staatilise pildi joonistab või originaalset stsenaariumit ja keerukat animatsiooni? Millised on kasutuslitsentsid, mida animatsioonituudio oma tööga kaasa annab? Kui suusõnaliselt lubatakse piiramatut kasutusaega ja piiramatut geograafilist levitamise ala, siis kas teenusepakkujal ka tegelikult on õiguslik alus seda kõike kliendile välja lubada?

Meile aga meeldib koostada võimalikult täpseid hinnapakkumisi, et aidata kliendil õige otsus teha.

Kommenteeri