Tutvustusvideo Pipfrogi teenuste tutvustamiseks I

Kuidas kujutada visuaalselt e-poodi? Lõime justkui virtuaalse linna, kus iga maja on eraldi e-pood või e-kaubamaja. E-poe all on maa-alune serverite ja ühenduste maailm, sealsed töötajad hoolitsevad, et poed töötaksid laitmatult.

Kommenteeri