Projekti Smart heat tutvustusvideo from Blue Cat on Vimeo.

Smart Heat animeeritud video

Kuidas visualiseerida IT- lahendusi soojatootmises? Valmistasime Soleteki Smart Heat projekti jaoks animeeritud tutvustusvideo, kus näidatakse soojatootmise erilahendusi Kärla asula munitsipaalhoonete ja lasteaia näitel. Tutvustusvideo valmis eesti- kui ka ingliskeelse versioonina.

Kommenteeri