Keskkonnaseire ja sina EST from Blue Cat on Vimeo.

Keskkonnaseire ja sina. Selgitav animeeritud video Keskkonnaministeeriumile

Võitsime  oma ideelahendusega riigihanke selgitusvideo valmistamiseks! Tegemist on Eesti -Šveitsi koostööprogrammi “Keskkonnaseire suutlikkuse tõstmine” tutvustava videoga. Animatsioonis toimub teema tutvustamine läbi lihtsate mudelite ja pildiliste metafooride. Kuna animatsiooni sihtrühmaks on nn tavakodanikud, siis lähtusime eesmärgist teema võimalikult lihtsalt ja piltlikult lahti seletada. Kasutasime keskkonna illustreerimiseks nn mudelit, kus erinevad protsessid toimivad ja “mulisevad” ning mida ongi vaja uurida. Samuti tõime mängu lihtsaid tegelasi – teadlane, last kasvatav pereema, metsa ja kartulit kasvatav talunik jne

Kommenteeri