E-konsultatsiooni teenust tutvustav selgitav animatsioon from Blue Cat on Vimeo.

E-konsultatsioon. Teenust tutvustav selgitav animeeritud video Haigekassale

Animeeritud video selgitab laiemale üldsusele e-konsultatsiooni vajalikkust ja üldisi põhimõtteid. Selgitav animatsioon näitab nii perearstile kui ka eriarstile, kuidas e-konsultatsioonikeskkonnas vastavaid välju ja vorme täita.

Klient: Haigekassa
Copywriter: Raili Lilo
Animaator: Tuuli Lepik
VO salvestus: Joosti Stuudio

Kommenteeri