Animatsioon ärikliendile?

Animatsioon ümbritseb meid vilkuvate piltidena igal pool linnakeskkonnas. On harjumuspärane, et ootesaalide ekraanidel tutvustatakse uusi tooteid ja teenuseid, reisiterminalides juhendatakse vaatajat pagasile kehtestatud reeglite osas ja paljud iseteeninduspunktid ei saa samuti ilma näitlikke tegevusetappe sisaldava videota hakkama. Üha enam rakendavad oma kommunikatsioonis animatsiooni ka need ettevõtted, kes tavaliselt suurte ekstravertidena ei käitu. On rida praktilisi tegevusi, kus animatsioon saab ettevõtjale ja ettevõttele kasulik olla.
Kohe alguses, kui alustaval ettevõtjal on tekkinud mingi uus äriidee, peab seda ühel hetkel laiemale avalikkusele tutvustama. On siis tema auditooriumiks investorid, alluvad, äripartnerid või tulevased kliendid. Kõigi kuulajagruppide puhul on oluline rääkida oma idee lahti selgelt, huvitavalt ja arusaadavalt. Ja seda korduvalt, korduvalt ja veelkord korduvalt. Viimastel aastatel on selle tegevuse hõlbustamiseks hakatud kasutama animeeritud selgitava video formaati. See on keskmiselt minut kuni paar kestev tempokas video, mille valmistamisel on kasutatud animatsioonitehnikaid ja kus püütaksegi mingi idee või toote tutvustus lihtsalt ja arusaadavalt, uut infot tuttavaga seostades, lahti seletada. Kõige enam võib selliseid videosid näha kodulehtedel, sotsiaalmeedias ja messiväljapanekutel. Enamasti on sellise animatsiooni tegelaskujud ja objektid joonistatud stiliseeritult ja välja toodud vaid kõige olulisem. Meeldejäävaid pildilisi metafoore, muusikat ja heliefekte kasutades on nii võimalik luua vaatajat üsnagi paeluv maailm. Animeeritud selgitusvideo vaatamine sarnaneb mõneti elamusele, mille saab laps koos emaga pildiraamatut vaadates – olemas on nii lineaarne lugu, pildid ku ka vanema selgitused.
Juba mõnda aega tegutsenud ettevõtjale on suurepärast lugu jutustav animeeritud video aga hea vahend imago loomisel ja oma brändi tarbija teadvusesse kinnistamisel.
Animeeritud selgitusvideo on kasulik marketingitööriist ja töötab hästi turundusidee levitamisel. Lisaks tekkivale edumaale otsimootorite maailmas annab see (võrreldes teksti lugemise või “rääkiva pea” formaadiga) eelise, et tulevane klient kuulab su sõnumi ära – multikad on enamasti ju kergelt jälgitavad ja huvitavad. Vaatajale tekib tootest v teenusest palju selgem ettekujutus kui keegi on neile selle olemuse lihtsalt ja tabavalt lahti seletanud.
Animeeritud selgitusvideotest on saanud juba omaette kommunikatsioonižanr, mis kasutab korduvalt samu kližeesid, mis on ootuspärased ja mida vaataja on juba harjunud mõistma. Pole ka erilist vahet, millises valdkonnas tegutsetakse – elegantsed elluäratatud autorijoonistused annavad kaalu elitaarsematele ilubrändidele ja praktilisem, animeeritud joonistel põhinev reklaammaterjal tuleb kasuks ka puitmajade müüjatele. Põhilisteks küsimusteks jäävad ikkagi: kuidas püüda paremini tähelepanu, kuidas rääkida oma lugu lihtsamalt ja efektiivsemalt? Animatsioonil on võrreldes filmitud materjaliga eelised lihtsuse ja konkreetsuse kujul. Samuti on teemasid, mille juures headel illustratsioonidel põhinev animatsioon mõjub esteetilisemalt kui filmitud materjal: nt kirurgiliste meetodite erisuste väljatoomine, meditsiinijäätmete käitlemisjuhised, ravimite toimemehhanismide kirjeldamine jne.

Kuigi animatsioonis on väga levinud ka erinevate tehnikate ja stiilide omavahel miksimine, võiks selgitusvideoid stiili alusel jagada järgnevalt:

1. Joonistusvideo jutupliiatsi stiilis. (Vaataja silme all tekib valgele taustale kunstniku käe poolt joonistatud piltidest koosnev lugu.)
2. Lihtne 2D animatsioon. (Lamenukk-stiilis lihtsate karaktertegelastega multika-sarnane animatsioon.)
3. Animeeritud infograafika. (Infograafikal ja pildilistel metafooridel põhinev animatsioon: visuaalis kasutatakse palju liikuvaid jooni, sümboleid, märke jmt.) Animeeritud infograafika puhul on eesmärkideks lihtsustamine (metrooplaanide näide – ei esitata detaile, vaid üldine suund), selgus ja arusaadavus.
4. Tekstianimatsioon. (Animeeritakse sõnad ja laused, mis ilmuvad erinevates suurustes ja erinevate ilmekate efektide abil ekraanile.) Tekstianimatsioonis on oluline roll kompositsioonil ja sõnastusel. Töötab hästi nende lugude edasiandmisel, kus ka üksikutel sõnadel eraldiesitatuna on suur märgiline vägi. Mõneti näeb selline video välja nagu liikuv plakatiseeria. Seda stiili on otstarbekas kasutada keskkondades, kus on välistatud heli kasutamine (nt videoekraanidega ühistransport, suured väliekraanid ja ootesaalid)
5. Videomiks. (Filmitud video miksimine joonistatud objektide või tegelastega, nt realistlik näitleja jalutab joonistatud linnas.) Seda stiili on hea kasutada fantaasiaküllaste ja loovust rõhutavate lugude puhul.
6. Realistlik 3D animatsioon. (Sageli kasutatav insenertehnilise täpsuse kirjeldamisel nagu seadmete tööpõhimõtted või arhitektuur)

Peale selgitusvideode on ka muid võimalusi, kuidas animatsiooni ettevõtte kasuks rakendada. Konverentsikorraldajad otsivad pidevalt uut ja huvitavat erksat joont ning on vahel kasutanud avatseremooniates animeeritud algustiitreid. Sama meetod sobib ka konverentsiesinejale endale oma ettekande elavdamiseks. Ka lihtne Power-Point esitlus algab elavamalt kui esimesel slaidil on vahvalt helindatud logoanimatsioon või 5-sekundiline meeleolukas sissejuhatus. Sellekevadine Barcelona OFFF disainifestival tõestas, et kui sa ei oska oma ettekandes liikuvaid kassipiltidega gif-animatsioone näidata, siis pole sa võib-olla kõige vingem esineja. Samas on ka soliidne ettevõtte aastapäeval korraldatav auhinnatseremoonia erilisem ja pidulikum, kui võitjate nimed ilmuvad laval olevale ekraanile läbi animatsiooni ja muusikalise kujunduse. Animeeritud jõulukaartid, kui need ei ole just väga pealetükkiva ja otsese reklaamisõnumiga, vaid on orienteeritud rohkem kunstilisele lahendusele, võivad olla saajale toredaks üllatuseks.

Eesmärgi poolest võib animeeritud selgitusvideod jaotada järgmiselt:

1. Kasutajakeskkonna tutvustus. Video sisuks on mingi e-kasutajakeskkonna tutvustus. Nt kuidas täita e-keskkonnas ankeete või kuidas kasutada tarkvaraprogrammi. Videos näidatakse navigeerimist etapp-haaval ja jagatakse vastavaid näpunäiteid. Vaataja tunneb, nagu istuks tema kõrval arvutitugi-isik, kes ekraanil kõike näitab ja lahti seletab.
2. Lineaarne lugu. Jutustatakse lugu, mille kaudu ilmneb, kuidas ja millise probleemi saab reklaamitava toote või teenuse abil lahendada.
3. Õppevideo. Õpetliku sisu kaudu antakse vaatajale uusi teadmisi. Vaatajalt oodatakse edaspidi käsitletava probleemi suhtes teadlikumat käitumist. (Nt keskkonnasäästlikkus või käitumine liikluses). Kasutatav erineva tasemega koolides, koolitusfirmade kursustel kui ka individuaalõppes.
4. Telereklaam. Omanäolise animatsioonitehnika ja kunstniku huvitava käekirja tõttu tavaliselt pilkupüüdev ja taustast eristuv.
5. Animeeritud videokuulutus. Selleks võib olla näiteks sotsiaalmeedias jagatav töökuulutus või mingi muu teade, mis ei kvalifitseeru päris reklaamklipi kategooriasse, kuid sisaldab vaataja jaoks siiski teatud üleskutset.

Näpunäited animeeritud video tellijale:

• Küsi endalt: “Mis on tulevase video kõige olulisem keskne sõnum? Mida valmiva filmi abil soovitakse saavutada? Mis on otsesed mõõdetavad käitumuslikud tegurid, mille kaudu sina kui tellija “teadlikkuse tõstmist” hindad ehk mida teeb vaataja multika nägemise tagajärjel teistmoodi?
• Näita, et oled loovalt mõtlev, vahva ja siiras! Alati tuleb kasuks sõbralik ja muhe meeleolu. Seda aitavad luua ka veidi humoorikad, kuid tagasihoidlikud pisidetailid.
• Võimalusel väldi aja jooksul aeguvate väärtuste (töötajate nimed, numbrid) nimetamist audiotekstis, nii on video pikema kasutusajaga ja muudatuste tegemine (jäävad vaid tekstimuudatused) taskukohasem!
• Ole julge! Turundusõpikutes öeldakse, et mõistlik on oma brändi tutvustamisel jälgida ühtset visuaalstiili. Samas näitavad suured korporatsioonid oma loovust ka (paralleelselt realistlike, filmitud reklaamiklippidega) totaalselt teises võtmes tehtud animatsiooniseeriatega.

Tuuli Lepik

Animatsioonifirma Blue Cat OÜ juhataja

Kommenteeri